Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Svevia tar underhållet på försvarets vägar och anläggningar

Foto: Svevia
Foto: Svevia
Publicerad av
Peter Höök - 30 mar 2016

På försvarets vägar och anläggningar i Östersund och i Västernorrlands län kommer Svevia att sköta vägunderhåll, snöröjning och andra åtgärder för tillgänglighet.

Försvarsmakten i Västernorrlands län och Östersund förfogar över en mängd vägar och anläggningar som behöver ständigt underhåll. Uppdraget för snöröjning och sommarunderhåll ska skötas av Svevia.

– Vintertid handlar det mest om klassisk snöröjning och halkbekämpning på vägar och ytor vid fastigheter och andra anläggningar för framkomlig och säker tillgänglighet. Sommartid utför vi andra typer av underhåll som röjning, vägslåtter men också grusning och dammbindning av vägarna som i huvudsak är just grusvägar, säger Hans Larsson, Svevia i ett pressmeddelande.

Svevia och försvarsmakten har under många år samarbetat inom en rad olika uppdrag och projekt över hela landet.

– Förutom Trafikverket är försvarsmakten en stor och viktig kund för Svevia. Tjänsterna som efterfrågas är liknande och med vår ställning som ledande driftentreprenör har vi goda möjligheter att möta upp efterfrågan på utförandetjänster men också den noggranna uppföljningen och dokumentationen som förväntas.

Kontraktet är ett ramavtal som börjar gälla från och med 1 juni 2016. Det kan förlängas med ett år i taget fram till 2021 och är värt cirka en miljon kronor per år.