Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Nytt hydraulspett från Atlas Copco

Foto:  Atlas Copco
Foto: Atlas Copco
Publicerad av
Peter Höök - 17 mar 2016

Trots att Rtex bara väger 25 kilo är brytningsprestandan i klass med den för spett på 30–35 kilo. Det betyder att operatören slipper hantera 5–10 kilo extra. Mätt enligt EN ISO 28927-10 är hand-armvibrationsnivån i 3 axlar under 5 m/s2. Enligt gällande säkerhetsriktlinjer innebär det att operatören kan arbeta upp till åtta gånger längre än med konventionella spett.

Förklaringen är den konstanta tryckkammaren ovanpå spettet som fungerar som en tryckluftsupphängning. Verktyget är mer kompakt än ett traditionellt spett, vilket gör det lättare att arbeta i trånga utrymmen och ger en mer ergonomisk arbetsställning. Styva handtag och sofstart-funktion gör det mycket enkelt att reglera kraften hos Rtex.

En av de mest överraskande egenskaperna hos Rtex är att det, med bibehållen brytningskapacitet, drar 50 procent mindre tryckluft. Det betyder att man bara behöver en hälften så stor kompressor, eller att två spett kan användas med en kompressor som tidigare bara räckte till ett. Konsekvensen blir en mindre investering i kompressorer, minskad bränsleförbrukning, enklare transport och minskade utsläpp.