Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Radiostyrning för EX-miljöer

Foto: Induo
Foto: Induo
Publicerad av
Peter Höök - 18 mar 2016

Induo presenterar flera nya fjärrstyrningsprodukter för användning i miljöer som är EX-klassade, till exempel vid bulktransporter, raffinaderier, tankfordon, bunkringssystem och ombord på fartyg. Sändarna finns i fyra grundutföranden med ett näst intill obegränsat antal möjligheter att variera reglage och funktioner. Sändarna har inbyggd display vars meddelanden kan anpassas för varje applikation. Displayen kan visa information från överordnat styrsystem eller från givare som kan anslutas till mottagaren.  Displayen kan då visa värdefull information som aktuell lastvikt, gränslägen, larm eller feldiagnostik.

Varje sändare har inbyggt nödstopp som uppfyller nödstopps- och maskindirektiv. Varje sändare kan förses med ett brett urval olika reglage och sändarna finns som både handburen sändare och midjesändare. Systemet har dubbelriktad överföring för maximal säkerhet och snabb återkoppling av information till operatören.

Säkerheten är viktig och därför stoppar mottagaren direkt om radioförbindelsen avbryts. Sändarnas nödstoppsfunktioner uppfyller SIL 3 enligt EN 61508 och PLe enligt EN 13849. Funktionsknapparna är certifierade för SIL 2 enligt EN61508 eller PLd enligt EN13849.