Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, jun, 29 2017
Senaste Nytt

Driften på Befesa Scandust återupptas tidigast i mars

Publicerad av
Peter Höök - 24 jan 2017

Tidigast under mars månad kan driften på Befesa Scandust i Landskrona återupptas. Detta under förutsättning att bolaget är klara med de åtgärder som krävs, samt att bolaget har kommit in med en godkänd säkerhetsrapport och riskbedömning utifrån Seveso-lagstiftningen.

Beskedet gav Länsstyrelsen Skåne vid det senaste avstämningsmötet med företrädare Befesa Scandust. Produktionen på Befesa Scandust har legat nere sedan 11 december, då Länsstyrelsen Skåne förbjöd produktion på grund av extrema halter av cyanid och tungmetaller på området.

Sedan dess har arbetet med sanering, utredning och provtagningar pågått på Befesa Scandust, med löpande kontroller från Länsstyrelsens sida. Länsstyrelsen har hållit regelbundna avstämningsmöten med företagsledningen och dess anlitade konsultbolag. Det senaste hölls 20 januari. Bolagsledningen tog vid mötet upp frågan om att starta anläggningen igen.

– Det kan vara möjligt att komma igång under senare delen av mars månad, men bara om alla villkor är uppfyllda och planerade åtgärder är genomförda. Ett annat krav är att säkerhetsrapporter och riskbedömningen för Seveso ska vara inlämnade, vilket sker i vecka 10, säger miljödirektör Annelie Johansson.

De planerade markundersökningarna inleddes den 16 januari och provresultat väntas inom tre-fyra veckor, då fortsatt riskbedömning och åtgärdsutredning kan göras. En annan fråga på mötet var en ny hantering av zinkslammet. En konstaterad orsak till de höga halterna av cyanid och tungmetaller är läckage från upplag av zinkslam på området. Befesa Scandust har nu för avsikt att testa en torr process, där zinkslammet istället torkas inomhus.

Bolaget redovisade också följande uttransporter: Den 19 januari transporterades en vagn, 62 ton zinkslam, till Tyskland och två vagnar med stål till Belgien. Den 30 januari räknar bolaget med att transportera iväg ytterligare två vagnar stål. Senast 7 februari kommer fem-sex vagnar med zinkslam vara klara för utleverans.