Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, aug, 22 2017
Senaste Nytt

Uppkopplade fastigheter sparar 40 miljoner per år

Övervakar en total fastighetsyta av cirka 1.8 miljoner kvadratmeter.

Foto: Sisab
Foto: Sisab
Publicerad av
Peter Höök - 16 feb 2017

År 2012 startade SISAB, Skolfastigheter i Stockholm, ett omfattande projekt med att utöka övervakning och styrning av sina fastigheter via ett digitalt system. Målsättningen var att få kontroll över energi- och värmekostnader samt minimiera brand och skadegörelse. Sedan projektet startade har man sparat 190 miljoner kronor.

I dag, fem år senare, är alla SISAB:s skolor, 200 stycken, samt huvuddelen av förskolorna, cirka 350 stycken, digitaliserade. Över 5 000 styrande inomhuscensorer har monterats och cirka 2 000 datundercentraler installerats.

– Vår målsättning är att vi ska kunna övervaka våra fastigheter digitalt i realtid. På det sättet kan vi följa upp och reglera både värme och elförbrukning. De besparingar vi gör kan vi återinvestera i våra fastigheter till glädje för våra kunder, förklarar Claes Magnusson, VD SISAB.

I Driftcentralen sitter medarbetarna ständigt uppkopplade och datorerna hjälper dem att processa och validera data och ta fram trender, risker och händelser på en specifik fastighet där något behöver åtgärdas. I Driftcentralen visas vad som behöver åtgärdas och snabbt beslut kan tas om vilken åtgärd som är lämplig.

– Vårt tekniska nätverk bygger på att fastigheterna har fiber eller 4G installerat. Vi övervakar hissar, ventilation-, värme- och säkerhetssystem på en total fastighetsyta av cirka 1.8 miljoner kvadratmeter. Dessutom har vi på ett femtiotal fastigheter även installerat termosensorer utomhus för att förebygga skadegörelse, där den infraröda strålningen känner av människor och hur de rör sig, berättar Niklas Dalgrip, Chef Driftavdelningen SISAB.

Det digitaliserade fastighetsövervakningssystemet är framtaget internt på SISAB.

– Vi ville ha ett digitalt system där vi tog till vara på den tekniska utvecklingen. Vi ville ligga i framkant för att kunna se till att vi fick ett kostnadseffektivt system men också ett system som tar hänsyn till miljön och är energieffektivt för våra fastigheter. Mig veterligen är det inget svenskt fastighetsbolag som arbetar med sitt fastighetsbestånd som vi gör, avslutar Niklas Dalgrip.