Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, aug, 22 2017
Senaste Nytt

Stabil ökning av underhållsvolymen i fastighetsbeståndet

Underhållsvolymen kommer att öka de närmaste fem åren

Foto: Industrifakta
Foto: Industrifakta
Publicerad av
Peter Höök - 24 apr 2017

I analysföretaget Industrifaktas löpande enkät med 100 större kommunala och privata bostadsbolag, kan man utläsa att utsikterna de kommande fem åren ser goda ut för en fortsatt stabil ökning av underhållsvolymen. Närmare hälften av de intervjuade företagen räknar med att underhållsvolymen kommer att öka måttligt de närmaste fem åren.

4 av 10 tror att underhållsvolymen ligger kvar på en oförändrad nivå. Det är först och främst fortsatta behov i eftersatta områden, som kommer att ha inverkan på underhållets omfattning den kommande femårsperioden. För de kommunala bostadsbolagen spelar hyresintäkterna en avsevärt större roll jämfört med ränteutvecklingen, när det gäller möjligheten att hantera de planerade åtgärderna. Endast en marginell andel av de intervjuade bostadsbolagen tror att politiska beslut, som ekonomiska stimulanser, kommer att ha någon större inverkan på underhållsvolymens utveckling.

Källa: Industrifakta