Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, aug, 22 2017
Senaste Nytt

Ölandsbron underhålls av Trafikverket

Fara för trafikkaos

Publicerad av
Peter Höök - 28 apr 2017

Nu drar underhållsarbetet på Ölandsbron igång. Under tre år kommer Trafikverket utföra arbete som stärker Ölandsbrons livslängd och möjliggör en fortsatt smidig och en säker resa mellan Öland och fastlandet trots ökad trafik.

Underhållsarbetet inleds genom att blästra och måla om lager på bropelarna. Trafiken som kör från Öland mot Kalmar kommer att påverkas genom att ett körfält bitvis är stängt och att hastigheten längs den sträckan är sänkt till 50 kilometer per timme. Inget trafikstörande arbete utförs under pendlartider mellan kl 06-09 och kl 15-18.

– Vi är måna om att trafikanter, resenärer och godstrafik ska kunna komma fram så smidigt som möjligt och tar särskilt hänsyn till sommarveckorna 25-33 och tiden för Skördefesten. Under de tiderna gör vi inget trafikstörande arbete eftersom väldigt många normalt reser till och från Öland under just dessa perioder, säger projektledare Fredrik Hasselström.

Under de kommande tre åren kommer Trafikverket byta ut samtliga rörliga lager och byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen. Vi ska även reparera kantbalken på högbrodelen och utföra betongreparationer. Bland annat kommer Ölandsbron att lyftas 2 millimeter med trafik på bron för att byta ut brons rörliga lager.

Med underhållsarbete skapar Trafikverket goda förutsättningar för dagens och framtidens näringsliv, turistnäring och boende på Öland med smidig pendling till och från fastlandet.