Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, aug, 22 2017
Senaste Nytt

Ny bok om underhållsplanering från Svensk Byggtjänst

Underhållsplanering, utgåva 2
Underhållsplanering, utgåva 2
Publicerad av
Peter Höök - 28 apr 2017

Det regnar in eller vattenledningarna läcker. Underhåll är således både en fråga om pengar och praktiska saker. Vad vi i början bör känna till är att underhållet växer med åren. Det räcker att man tittar på några vanligt förekommande underhållsåtgärder för att förstå den saken. Det är även av den anledningen som det kan vara bra med en underhållsplan som hjälper oss att hantera frågorna i god tid. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket att diskutera oavsett vem man representerar.

I boken Underhållsplanering, utgåva 2 beskrivs principerna för en underhållsplan. Hur ska man tänka för att bäst planera byggnadens fortbestånd? Vilken tidshorisont bör man använda? Vilka åtgärder är att betrakta som underhåll, vad betyder olika begrepp och hur ska man se på ekonomin?

Boken har inte någon avsikt att redovisa hur man underhåller fastigheter i praktiken. De tekniska och juridiska frågorna är omfattande och i regel bör man anlita någon sakkunnig för att upprätta förfrågningsunderlag och kontrakt med mera. Här skildras istället principer för underhållsplanering och boken är en introduktion i ämnet och vänder sig till förval­tare och tekniker, fastighetsägare, bostadsrättsföreningen och konsulter som vill ha en modell för underhållsplanering.