Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, aug, 22 2017
Senaste Nytt

Kopplar upp tusentals digitala fällor mot IoT-lösning

Anticimex digitaliserar skadedjursfällor

Foto: Anticimex
Foto: Anticimex
Publicerad av
Peter Höök - 03 maj 2017

IFS meddelar att Anticimex har implementerat IFS IoT Business Connector för att omvandla data från digitala fällor till prediktiva servicehändelser i affärssystemet IFS Applications.

För Anticimex, med sina 4 000 anställda i 17 länder, är det viktigt att erbjuda kundservice av högsta kvalitet. För att stödja detta initiativ lanserades konceptet Anticimex SMART, varigenom digitala fällor med sensorer kopplade till internet automatiskt rapporterar rörelser, fångster samt andra data som fällornas batterinivåer. Anticimex har i dag fler än 20 000 digitala fällor installerade världen över.

IFS IoT Business Connector tar data från fällorna, via analys i molnet i Microsoft Azure, och gör den tillgänglig för handlingar i IFS Applications. I den första fasen av implementeringen har Anticimex kopplat upp nästan 3 000 digitala fällor i Finland.

I IFS Applications skapas en serviceförfrågan om att skicka ut en servicetekniker exempelvis när analyserna visar att fällans batterinivå är låg och måste bytas eller när fällan är full och måste tömmas. Genom att använda IFS IoT Business Connector automatiseras hela processen, vilket ger Anticimex möjlighet att agera direkt när IoT-lösningen indikerar ett kommande servicebehov.