Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, aug, 22 2017
Senaste Nytt

Effektivt underhåll på Vaasan bagerier i Finland

Har implementerat ett systematiskt sätt att underhålla utrustningen

Foto: Conventus Media
Foto: Conventus Media
Publicerad av
Peter Höök - 03 maj 2017

Maintpartner har ansvarat för underhållet på Vaasan bagerier i Finland sedan 2010. I avtalet ingår el-, automations- och maskinunderhåll på åtta verksamhetsställen.

– Maintpartners styrka är att reagera på avvikelser och problem. Om vi tar upp något, sätter de i gång med arbetet. Kännetecknande för Maintpartner är också samarbetsvilja och bra teamchefer och tekniker, sammanfattar Kari Nylader, produktionschef på Vaasan Ltd.

– Vi har utvecklat förebyggande underhåll i enlighet med vår Value Elements-koncept och identifierat grundorsaker till störningar för att få ofta förekommande fel under kontroll. Nu har vi ett systematiskt sätt att underhålla utrustningen, säger Tommi Sankala, Service Manager på Maintpartner.

Maintpartner har också fokuserat på resurseffektiviteten. Flexresursser finns tillgängliga i Maintpartners egen organisation och underleverantörer anlitas sällan.

– Vi är insatta i kundens procedurer och känner till deras säkerhetspraxis vilket hjälper oss garantera säkerheten med hög kvalitet. Vi erbjuder dock heltäckande tjänster med hjälp av vårt omfattande partnernätverk avseende tjänster som vi inte själva tillhandahåller, säger Sankala.