Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, aug, 22 2017
Senaste Nytt

Förbättrar fjärrstyrd övervakning och diagnostik

ABB optimerar underhållsarbetet

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Peter Höök - 09 maj 2017

I samband med Elfack lanserar ABB senaste versionen av sin digitala lösning för fjärrstyrd övervakning av mellanspänd eldistribution, MyRemoteCare 2.2. Lösningen ingår i det digitala erbjudandet ABB Ability och har potential att förlänga en anläggnings livslängd med så mycket som 50 procent.

– Vi kan knyta ihop ABB:s experter på vilken plats som helst i världen med våra kunder på fältet som kan finnas på andra sidan jordklotet. Våra experter kan sedan till exempel övervaka elsystemet hos en pump i en öken eller utrustning längst ned i en gruvaBruno Melles, vd för affärsområdet ABB Medium Voltage

MyRemoteCare 2.2 ingår i det digitala erbjudandet ABB Ability och möjliggör för kundens service- och drifttekniker att kontinuerligt övervaka prestandaförändringar hos sin fjärranslutna utrustning. Lösningen samlar in diagnostisk information från intelligenta elektroniska enheter som utrustats med särskilda sensorer för tillståndsövervakning.

Tidiga förutsägelserna om fel innebär ökade möjligheter att undvika oplanerade driftavbrott och produktionsbortfall och MyRemoteCare 2.2 möjliggör besparingar i verksamheten eftersom underhållsarbetet kan optimeras när man går över från tidsbaserade till tillståndsbaserade underhållsstrategier.  Studier har visat att upp till 25 procent av driftbudgeten kan användas mer effektivt till följd av ett mer fokuserat underhåll och tillståndsbaserade underhåll har potential att förlänga livslängden på en enhet med 10 till 50 procent.

Med MyRemoteCare 2.2 blir det även möjligt för servicetekniker från ABB att analysera utrustning och enheter i realtid genom att utbyta information med driftoperatörer på anläggningarna via en virtuell whiteboardtavla.