Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Fredag, november 28, 2014

Stork

Blir förstahandsval för uppdrag inom vs, ventilation och sprinkler.

Ljudvågor tränger genom damm effektivare än ljus.

Får utvecklingsbidrag av energimyndigheten på 100 000 kronor.

Ny kunskap för statusbedömning och förvaltning av ledningsnät.

Innotech visade på skillnaderna mellan pseudosäkerhet och riktig säkerhet.

ISS Facility Services GmbH är ett dotterbolag till företaget ISS Global A/S.

Ser tillväxtpotential för automatiserade smörjsystem.

Utför lego samt egen tillverkning av stegar.

Ska minimera antalet haverier till följd av haverier i fläkt- och motorlager.

Saneringsarbetet kostar 17 miljoner kronor.

I USA har Union Pacific börjat titta på drönare som ett sätt att öka effektiviteten i underhållet av sitt järnvägsnät.

Säkrar tillgängligheten i befintliga vattenkraftverk.

Beställare i alla branscher kan granska sina leverantörer.

Omsätter cirka 180 miljoner norska kronor.

Christer Stenström, doktorand vid avdelningen för drift- och underhållsteknik, har tagit fram modellen.

Specialiserade på provning, besiktning och certifiering av rullande materiel.

Genomför genomför praktiska mätningar bland arbetstagare.

Arbetet pågår mellan den 10 november och 16 november.

Etablerar sig för att komma närmare kunderna.

Ger konstruktionen en högre säkerhet och längre livslängd.

Ombyggnad av personvagnar åt SJ har upphört.

Säkerhetstillsynen från Estlands Luftfartsstyrelse inte är tillräcklig.

kommer närmast från Gunnebo Fastening.

Traditionella ekonomiska modeller speglar inte hållbarhetsfrågorna.

Får ansvar för tillsyn och skötsel av de tekniska installationerna.

Levererar kvalificerade underhållstjänster.

Avtalet är tecknat på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare...

Närmare 300 personer i lyftbranschen anmälda.

Det nya avtalet löper till 2018.

Inköp och underhåll av en elmotor utgör cirka två procent av den totala...

Kommer att fortsätta driva verksamheten vid anläggningen i Karlshamn.

Sprider kunskap om hur limträ underhålls och hanteras på bästa sätt.

Har inte uppfyllt förväntade ekonomiska resultat.

Säljer fordon och underhåll i ett paket.

Stormen Ivar orsakade stora skador på elnätet.

Tar över servicen på Fortum Distributions anläggningar.

Åtta tjänstemän och 32 kollektivanställda varslas om uppsägning.

Energi-, vatten- och avfallshanteringen samlas i ett gemensamt bolag.

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 14
 • Inga kommande evenemang i feb 14
 • Inga kommande evenemang i mar 14
 • Inga kommande evenemang i apr 14
 • Inga kommande evenemang i maj 14
 • Inga kommande evenemang i jun 14
 • Inga kommande evenemang i jul 14
 • Inga kommande evenemang i aug 14
 • Inga kommande evenemang i sep 14
 • Inga kommande evenemang i okt 14
 • Inga kommande evenemang i nov 14

Dammfritt med Dewalt

Nya kompakta dammsugare

Tags in Category